אייל גולן מתפלל Eyal Golan by: we do not translate soley isolated preposition אייל גולן מתפלל Eyal Golan