แพรว, โต๋ by: we do not translate soley isolated preposition ไม่พูดก็เข้าใจ