ชีวิตเป็นของเรา「นั่งเล่น version」 by: we do not translate soley isolated preposition Bodyslam