Yoshihisa Hirano

Yoshihisa Hirano

Death Note Theme

유사한 것들